Předchozí: Vítejte

Legendy od Petera Faltuse

Původ příjmení Faltus

Jednoho dne mě Peter Faltus našel na Internetu a požádal o překlad svého výzkumu o příjmení Faltus.

E-mail 1

Ahoj Petře,

moc díky za Tvůj e-mail a nabídnutou pomoc.

Text souboru READ.ME ještě musím sestavit. Pak Ti to pošlu. Ještě to bude chvílku trvat.

Teď ke Tvým otázkám: Jazykovědci říkají, že příjmení Faltus pochází z latinského Valentinus, později Valtinus, Valtus, Faltus, Foltus, Faltys nebo Foltys.

Legendy říkají, že Valentinusové táhli jako vojáci s císařem Hadrianem na sever (Rumunsko) a v Rumunsku se usídlili jako pastýři ovcí. Později museli prchat před Turky. Do Orlických hor.

Skutečnost je, že velmi mnoho Faltusů žije okolo Faltusova kopce. V Sobkovicích, Nekoři, Letohradě, atd.

Jiný příběh praví, že jméno Faltusova kopce pochází od Napoleona. Jeden výše postavený voják byl u tohoto kopce raněn. Na počest tohoto vojáka, jehož jméno bylo Faltus, dostal kopec právě toto jméno.

Ještě něco na vzbuzení zvědavosti: Má existovat německy psaná dizertační práce o jménu Faltus. Kde je uložena, mě ani jiným Faltusům není známo.

Tvoji e-mailovou adresu našel vyhledávač a taky tam bylo od Tebe napsáno, kde říkáš: I can better German as English (mluvím lépe německy než anglicky). Proto jsem Ti napsal.

Peter

Peter Faltus
Peter Faltus, Laatzen (region Hannover, Dolní Sasko, Německo)

E-mail 2

Ahoi, milý Petr,

ještě jednou jsem si pročetl Tvůj e-mail z března 2000. Píšeš, že hledáš, odkud slovo Faltus pochází, jak je staré a co znamená.

Také jsem se tím už zabýval a našel knihu od Heintze Cascorbiho. Píše:

  Valentinus: latinsky od Valens, valere "zdravý, silný".

  1. Mučedník v roce 306.
  2. Biskup z Pasova.

  Valentin, |i, e(er);
  Val|-tin, -ten, -tl;
  Falt|-in(ger), -lhauser, -yn, -en, -(u)s, -a, atd.

V knize Maxe Gottschalka:

  Valentinus: viz výše.

  1. Apoštol Raetie 5.století;
  2. Mučedník okolo roku 270, biskup z Terni (Itálie); Patron proti dně a epilepsii.

  Valentin - zkráceně: Valtin; Faltin, Faltyn; Felten; Felte;
  Faltus (Slezsko), Falta (v Kladském dialektu).

Existují legendy, které praví, že nynější Faltusové přišli s vojsky římského císaře až do Rumunska a tam pásli ovce a byli sedláci. Před tureckými vojáky uprchli na západ na území východních čech, Kladska, západní moravy, tedy do oblasti okolo Orlických hor.

Jiná legenda praví, že Faltusové putovali přes Lombardsko (sever Itálie) k Innu (Engardin, Švýcarsko) a dále podél Innu do Pasova k Dunaji *) a něco měli mít společného s Napoleonem. Jeden statečný voják Faltus měl být raněn u nynějšího Faltusova kopce. Podle toho dal Napoleon tomuto kopci jméno Faltusův kopec.
*) to je moje filozofie

Další vypráví, že Faltusové přicházeli do oblasti čech a moravy z Itálie jako stavitelé a štukatéři a zde byli činní na stavbách kostelů. Prohlédnul jsem málo knih o stavbách českých kostelů, ale příjmení Faltus jsem bohužel neobjevil. Také Ti musím říct: když jsem byl poprvé (tehdy ještě) v ČSSR poblíž Jablonného nad Orlicí, našel jsem obec Sobkovice. Na hřbitově stálo na skoro každém druhém náhrobku jméno Faltus.

Ve Vídni byl jeden Faltus, který na jedné německy mluvící univerzitě (Vídeň?) psal svoji dizertační práci o jménu Faltus. Bohužel jsem ho respektive jeho práci v seznamech dizertačních prací na vysokých školách nenašel. Samozřejmě jsem neprošel všechny nebo dokonce jsem jméno přehlédl.

Co také k objasnění zůstává, je, proč někteří říkají Faltus je jméno německé a jiní české. Ještě se mi nepodařilo na něj v minulosti (rok 1800 a dříve) v Bavorsku viz horní Inn *) narazit.

Tolik legendy k našemu jménu.

Peter

Peter Faltus
Peter Faltus, Laatzen (region Hannover, Dolní Sasko, Německo)

GPS souřadnice k textu

Faltusův kopec: 50.0532403N, 16.5896297E
Sobkovice: 50.0484781N, 16.5949192E
Nekoř: 50.0596264N, 16.5468967E
Letohrad: 50.0359611N, 16.4991964E
(všechna místa ve východních Čechách, Česká republika)

Výsledné seznamy příjmení Faltus od Petera Faltuse

Výsledné seznamy příjmení Faltus Výsledné seznamy příjmení Faltus od Petera Faltuse - PDF soubor (německy, něco česky)
Výsledné seznamy příjmení Faltus Fotografie k výsledným seznamům - ZIP soubor z JPG souborů

Gärtner = zahradník
Bauer = sedlák
Händler = obchodník, kupec
Pfarrer = farář
Richter = soudce
Förster = hajný
Oberförster = vrchní hajný, nadlesní
Eisenbahn = dráha

Häusler = domkař (pouze malý domek se zahradou)
chalupník (vlastník pole o velikosti 1/4 lánu)
láník (vlastník pole o velikosti 1 lán)

Geiersberg = Kyšperk (dnes Letohrad)
Vorstadt = Podměstí (dnes Letohrad)

Následující: Nejstarší záznamy příjmení Faltus v matrikách